‌Gelir‌ ‌artırma,‌ ‌yeni‌ ‌kitlelere‌ ‌ulaşım‌ ‌ve‌ ‌satış‌ ‌hedefleri‌ ‌gibi‌ ‌farklı‌ ‌hedeflerin‌ ‌tutturulması‌ ‌için‌ ‌kullanılan‌ ‌özel‌ ‌müşteri‌ ‌uygulamalarına‌ ‌promosyon‌ ‌kodu‌ ‌denir.‌ ‌Promosyon‌ ‌kodları‌ ‌doğru‌ ‌ve‌ ‌etkili‌ ‌kullanıldığı‌ ‌takdirde‌ ‌pazarlama‌ ‌çalışmalarına‌ ‌önemli‌